Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Általános felhasználási feltételek

2013.04.19

 

I. A felhasználási feltételek tartalma

1. A jelen felhasználási feltételek (Szerződés) a Sanoma Media Budapest Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Szolgáltató) és az eOldal(http://www.eoldal.hu) oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás vagy eOldal) regisztrált igénybe vevője (Felhasználó) között jön létre. A regisztrációval létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja

2. A Szolgáltató a felhasználási feltételeket bármikor jogosult egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A felhasználási feltételek legfrissebb változata a nyitóoldalon elhelyezett Felhasználási Feltételek linkre kattintva érhető el. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően bármely Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

3. Az eOldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szerződésből linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi nyilatkozat, Tartalmi szabályzat, stb.) a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

1. A Szolgáltatás célja tárhelyszolgáltatás biztosítása egy adott, az eOldal által biztosított aldomainhez (www.valami.eOldal.hu) kapcsolódóan (továbbiakban:alapszolgáltatás vagy weboldal). Az alapszolgáltatás három különböző csomagban (továbbiakban: tárhelycsomagok) vehető igénybe aszerint, hogy a tárolható adatok mennyisége miként alakul, és részét képezi a weboldal elkészítéséhez szükséges, meghatározott megjelenítési sablonok használatának lehetősége. A tárhelycsomagokhoz kapcsolódóan további megjelenítési sablonok ellenszolgáltatás fejében vehetők igénybe.

2. A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy regisztrált domain társítását kérje a Felhasználó az alapszolgáltatáshoz. Ebben az esetben a Felhasználó weboldala nem csak az eOldal által biztosított aldomainen keresztül érhető el, hanem a hozzá társított, domainregisztrátornál regisztrált domainen is (továbbiakban: domain hozzárendelés). Ekkor a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges aldomain böngészőbe történő beírásakor automatikus átirányítás történik a regisztrált domainra. Amennyiben a Felhasználó az alapszolgáltatáson túl igénybe kívánja venni a domain hozzárendelést is, arra kizárólag domainregisztrációs partnerünk (továbbiakban: domainszolgáltató) domainregisztrációs szolgáltatásának az eOldal adminisztrációs felületén keresztül történő igénybevételével biztosítunk lehetőséget (továbbiakban:kiegészítő szolgáltatás). A domainszolgáltatóról és szolgáltatásáról részleteket itt tudhat meg: http://www.mediacenter.hu/ugyf.php

Felhívjuk figyelmét, hogy a kiegészítő szolgáltatás és az alapszolgáltatás egymástól függetlenül létező szolgáltatások, amelyek domain hozzárendelés szolgáltatásunk által kapcsolódnak össze, azonban ez nem eredményezi azt, hogy a Felhasználó választása vagy az egyik szerződés bármely okból történő megszűnése folytán az alapszolgáltatás és a kiegészítő szolgáltatás a későbbiekben ne lehetnének egymástól függetlenül igénybe vehetők.

3. Az alapszolgáltatás és az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások csak regisztrált felhasználók számára érhető el.

4. A Szolgáltatás keretében létrehozott weboldalak használatához, megtekintéséhez a Szolgáltatónál teljesítendő regisztrációra nincsen szükség, azonban a jelen Szerződés szabályai - különösen a weboldal keretében a weboldal látogatója által közzétett tartalmak (pl. fórumhozzászólások) tekintetében - ekkor is értelemszerűen alkalmazandóak.

5. A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.

6. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az eOldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. Az eOldalon és az egyes weboldalakon a Szolgáltató által elhelyezett {lásd: III.4. pont}, (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

eOldal.hu. Továbbiakban csak "szolgáltatás".

 

III. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei és a regisztráció

1. A regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan, az eOldal által biztosított aldomain nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció megerősítése szükséges a Felhasználó által megadott e-mail címre érkező aktiváló e-maillel.

2. Felhasználó a Szolgáltatásra történő regisztrációval egyidejűleg beleegyezik a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásába, és tudomásul veszi, hogy a Felhasználási Feltételek megszegése esetén regisztrációja, és ezzel együtt az általa tárolt adatok zárolásra, majd törlésre kerülhetnek. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó szerződésszegése, harmadik személy Elkertv.-ben rögzítettek szerinti jelzése, vagy valamely hatóság utasítására zárolta vagy törölte a felhasználói weboldalt és azt ott tárolt adatokat.

3. A Szolgáltatás egyes elemei ellenérték fejében vehetők igénybe. Az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető szolgáltatásokat csak 14 éven felüli felhasználók vehetik igénybe.

a. Az alapszolgáltatás díjfizetés ellenében igénybe vehető elemeinek ellenértékét többféleképpen egyenlítheti ki, erről és a konkrét díjakról tájékoztatást itt olvashat: http://www.eoldal.hu/arlista

b. A kiegészítő szolgáltatás (beleértendő a domain hozzárendelést is) igénybevételének díját a domainszolgáltató partner határozza meg, és a díj a domainszolgáltatónak fizetendő. A konkrét díjakról tájékoztatást itt olvashat: http://www.eoldal.hu/arlista

4. A Felhasználó beleegyezik, hogy a létrehozott weboldalon, amennyiben az az Ingyenes tárhelycsomag keretében működik, a Szolgáltató reklámokat helyezzen el.

5. A Felhasználó a regisztrációval hozzáférést kap azon adminisztrációs rendszerhez, amelyben a weboldal tartalmát, megjelenését és egyéb tulajdonságait meghatározhatja.

IV. A Szolgáltatás részletei

1. Az egyes tárhelycsomagok jellemzőinek részletes leírása, választhatóságának feltételei, valamint a fizetendő díjakról tájékoztatás ahttp://www.eoldal.hu/arlista/reszletek oldalon olvasható. Az egyes tárhelycsomagok elnevezései: Ingyenes csomag, Plusz csomag, Üzleti csomag.

2. A regisztrációval és a weboldal létrehozásával kapcsolatos gyakran felmerülő kérdésekre itt talál választ: http://www.eoldal.hu/gyik. Az adminisztrációs rendszer használatával és a weboldal kialakításával kapcsolatban segítséget azugyfelkapu@eoldal.hu e-mail címen kérhet, továbbá a Felhasználók egymástól az alábbi fórumon is kérhetnek segítséget: http://forum.eoldal.hu/

3. A domain hozzárendelésről itt olvashat részletesen:http://www.eoldal.hu/arlista/reszletek#domain-hozzarendeles

V. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használata

1. Felhasználó köteles a weboldalát az adminisztrációs rendszeren keresztül rendszeresen látogatni. Szolgáltató 3 hónap elteltét követően, további figyelmeztetés nélkül törli az inaktív Felhasználók weboldalait a rendszeréből. Az ebből eredő információ- és adatvesztésekért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Az ellenszolgáltatás fejében igénybe vett alapszolgáltatások esetében Felhasználót nem terheli belépési kötelezettség, a díjfizetéssel érintett időszakban a weboldal - amennyiben egyéb feltételek ezt nem akadályozzák - elérhető.

2. A Szolgáltatás keretén belül tilos jogsértő tartalom hozzáférhetővé tétele, így különösen bűncselekmény elkövetése, vagy erre való felbujtás, a jelen Szerződésbe ütköző használat, vagy bármely olyan tartalom hozzáférhetővé tétele, amely harmadik személy számára sértő, kárt okoz, vagy az általános erkölcsi normákkal ütközik. A jelen Szerződés 1. számú mellékletében (továbbiakban: Fórumszabályzat) meghatározott tartalmi korlátozások minden felhasználóra és a weboldalak látogatóira is kötelezőek. Minden Felhasználó köteles az általa létrehozott weboldalon a látogatói által hozzáférhetővé tett tartalmak moderálására, és a Fórumszabályzat betartására, valamint betartatására, a Fórumszabályzatba ütköző tartalmak azonnali eltávolítására. A tiltott tartalmak felsorolását itt találja: http://www.eoldal.hu/forumszabalyzat

3. A 18 éven aluliak számára nem ajánlott tartalom, valamint a kizárólag bizonyos célközönség számára megengedett tartalmak (pl.: gyógyszer- vagy dohányreklám) csak jelszavas belépéssel korlátozott weboldal keretén belül tehető közzé.

4. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. Amennyiben a Szolgáltató a szerver túlterhelést okozó felhasználói tevékenységre bukkan, fenn tartja a jogot magának, hogy az érintett weboldalt zárolja vagy törölje.

5. A Felhasználót terheli a teljes felelősség a weboldallal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatást Felhasználó a hatályos jogszabályok megsértésével veszi igénybe, és/vagy a Szolgáltatás keretén belül gyaníthatóan jogsértő információ hozzáférhetővé tétele vagy bűncselekmény elkövetése történik, akár előzetes értesítés nélkül is törölheti a weboldalt és annak teljes tartalmát.

6. Az adminisztrációs rendszerbe történő belépést biztosító jelszó titkosságának megőrzése teljes mértékben a Felhasználók felelőssége. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb, a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató az adatok illetéktelen személyek tudomására jutásának megakadályozása érdekében a szükséges és rendelkezésére álló technikai megoldásokat alkalmazza, és nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. Amennyiben elfelejtette jelszavát, a regisztráció során megadott e-mail címére itt kérhet új belépési jelszót:http://www.eoldal.hu/elfelejtettejelszavat. Amennyiben e-mail címe a regisztráció óta megváltozott, és elmulasztotta adatainál módosítani, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal az ugyfelkapu@eoldal.hu e-mail címen.

7. A Szolgáltatás egyes elemei és a Szolgáltatás egésze (beleértve a www.eoldal.hu design elemeit) szerzői jogi és iparjogvédelmi védelem alatt állnak. A szerzői és iparvédelmi jogok összessége a Szolgáltatót vagy a vele e szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyeket illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

8. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a hatályos jogszabályok és a jelen Szerződés betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

VI. A Weboldal zárolása

1. Az ellenszolgáltatás fejében igénybe vett alapszolgáltatások esetében a Szolgáltató a díjfizetéssel érintett időintervallum leteltét követően a díjfizetés esedékességéről a regisztrációkor megadott e-mail címen Felhasználót több alkalommal értesíti. Amennyiben a díjfizetés elmarad, a Szolgáltató a weboldal elérhetőségét és annak tartalmát zárolja. A weboldal tárhelycsomag előfizetésének meghosszabbításának elindítása utólag akkor is lehetséges az adminisztrációs rendszeren keresztül, ha a weboldal már zárolva van. A sikeres megrendelést követően a zárolás automatikusan megszűnik. A meghosszabbításról további részleteket itt tudhat meg:http://www.eoldal.hu/arlista/reszletek

2. A Szolgáltató a weboldal tartalmát zárol(hat)ja a jelen Szabályzat III.2. vagy V.4. pontban rögzített esetekben is.

3. Felhívjuk figyelmét, hogy a zárolt weboldal tartalmához a zárolás feloldása nélküli is hozzá lehet férni az adminisztrációs rendszeren keresztül. Ezért amennyiben a weboldal zárolása a III.2. vagy V.4. pontban foglaltak miatt történik, és a tartalmának ismételt hozzáférhetővé tétele bármely okból szükséges, a felhasználó az adminisztrációs rendszeren keresztül elérheti azokat.

4. Amennyiben zárolt weboldala feloldását kívánja kezdeményezni, írjon azugyfelkapu@eoldal.hu e-mail címre.

5. Zárolt weboldal törlésére a zárolást követő 3 hónap elteltével kerül sor, ha a zárolás feloldását a Felhasználó nem kezdeményezi.

VII. Felelősség

1. Szolgáltató célkitűzése, hogy a Szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például technikai meghibásodással vagy kimaradással, információ- és/vagy adatvesztéssel) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

2. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

3. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a Szolgáltatás vagy a weboldal használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

4. Az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető alapszolgáltatások esetében a Felhasználó fizetéssel kapcsolatos bármilyen hibajelzést a fizetést lehetővé tevő, a Szolgáltatótól különböző vállalkozásnak kell megtennie, illetve a fizetéssel kapcsolatos esetleges kártérítési igényét csak és kizárólag ugyanezen vállalkozással szemben érvényesítheti.

VIII. A szerződés megszűnése

1. A Felhasználó bármikor törölheti a regisztrációját, amely esetben a jelen szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik. A regisztráció törlésével a tárolt adatok is törlésre kerülnek. Figyelem! A domain szolgáltatóval kötött domain regisztrációs szerződés ebben az esetben a jelen Szerződéstől függetlenül továbbél.

2. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit (például, ha a Szolgáltatás használatával jogsértést vagy jelen Szerződés szabályainak megsértését követi el, vagy ha díjfizetés nélkül igénybe vett alapszolgáltatás esetében 3 hónapon át nem lép be a weboldal adminisztrációs rendszerébe), a Szolgáltató él jelen Szerződésben foglalt jogával, és törli a weboldalt és a rajta tárolt adatokat, amely esetben a jelen szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.

3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az eOldal bármely tartalmi elemét, vagy a szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen szerződés automatikusan megszűnik.

4. Figyelem! Kérjük, hogy a weboldal keretén belül közzétett információk mentéséről gondoskodjon, mert ilyen jellegű szolgáltatást semmilyen esetben nem végzünk.

IX. Adatvédelem

1. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik: http://www.eoldal.hu/adatvedelem

 

Budapest, 2011. november 10.

Frissítve: 2011. június 16.